شرکت ماشین سازی شمال پیروز

فرانکلين:

هيچ وقت به گمان اينکه وقت داريد ننشينيد، زيرا در عمل خواهيد ديد که هميشه وقت کم و کوتاه است.

 

فیلم معرفی شرکت شمال پیروز و دانشگاه مهرپیروز

اخبار و فعالیتهای دفتر کارآفرینی مرکز مهرپیروز                                                                  مرکز علمی- کاربردی مهرپیروز

آدرس: مازندران- سلمانشهر- خیابان آرا- خیابان نهم

 

 

حاضرین در سایت

We have 19 guests and no members online

                                                                                                                                         ایده آل سایت دیزاین