شرکت ماشین سازی شمال پیروز

امام علی(ع):

اى جوانان! آبرويتان را با ادب و دينتان را با دانش حفظ كنيد.

فیلم معرفی شرکت شمال پیروز و دانشگاه مهرپیروز

اخبار و فعالیتهای دفتر کارآفرینی مرکز مهرپیروز                                                                  مرکز علمی- کاربردی مهرپیروز

آدرس: مازندران- سلمانشهر- خیابان آرا- خیابان نهم

 

 

حاضرین در سایت

We have 5 guests and no members online

                                                                                                                                         ایده آل سایت دیزاین