شرکت ماشین سازی شمال پیروز

گالیله:

هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است. 

فیلم معرفی شرکت شمال پیروز و دانشگاه مهرپیروز

اخبار و فعالیتهای دفتر کارآفرینی مرکز مهرپیروز                                                                  مرکز علمی- کاربردی مهرپیروز

آدرس: مازندران- سلمانشهر- خیابان آرا- خیابان نهم

 

 

حاضرین در سایت

We have 5 guests and no members online

                                                                                                                                         ایده آل سایت دیزاین